مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم

hormoz_bridge - پل هرمز

BAHOOR Office
باحور - پل هرمز


دفتر معماری باحور طراح : امیر طالشی hormoz_bridge - پل هرمز باحور hormoz_bridge - پل هرمز موضوع پروژه : طراحی پل عابر پیاده بازار هرمز جزیره کیش طراح ومدیر پروژه : دفتر معماری باحور، امیر طالشی همکار طراحی : لیلا عابدینی محل اجرا پروژه : کیش-روبروی بازار هرمز برای طراحی پل های عابر پیاده کیش بر آن شدیم تا از الگوی معماری پیش ساخته استفاده کنیم. موانع اجرایی پروژه سبب تغییر در روند طراحی شد. بر همین اساس طراحی و اجرا به صورت رفت و برگشت در حال چک کردن بودند. به نحوی که نقشه های اجرایی پل های عابر کیش به خاطر پیش ساخته بودن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بودند. قابها به صورت مجزا ساخته شده و ورق های آلومینیومی بر روی آنها کشیده شده است و بعد از ساخت عرشه و حمل به جزیره کیش قاب ها بر روی عرشه سوار شده که این مرحله از کار بر روی زمین انجام و سپس به بالا انتقال یافت. از همین رو در طراحی نگاه به ناهنجاری ،ایجاد سایه ،امنیت ،باد ،نیم سایه لحاظ شده است. نقشه های اجرایی در دفتر معماری باحور به نحوی طراحی گردید که روند اجرایی دچار کمترین مراجعه شود.Bahoor.com ایراد شد. برای مشاهده نقشه ها به سایت